Schade aan uw personenauto of bedrijfswagen? Wij helpen u snel weer op weg!

Privacy policy ASN Groep B.V.

Dit is de Privacy Statement van Autoschade Zijdepark Bergambacht B.V en alle aan haar gelieerde ondernemingen, statutair gevestigd te Bergambacht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75222124, hierna te noemen: ASN Autoschade Zijdepark Bergambacht.

Bescherming persoonsgegevens

ASN Autoschade Zijdepark Bergambacht vindt uw privacy belangrijk. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze websites worden ingevoerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Door uw persoonlijke gegevens op onze websites in te voeren, gaat u er mee akkoord dat ASN Autoschade Zijdepark Bergambacht die gegevens in overeenstemming met deze Privacy Statement gebruikt.

Verwerking van persoonsgegevens

ASN Autoschade Zijdepark Bergambacht verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website of receptie bezoeken. U kunt uw persoonlijke gegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen. ASN Autoschade Zijdepark Bergambacht gebruikt deze gegevens voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Indien u uw e-mailadres achterlaat, geeft u daarmee toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor verzending van digitale nieuwsbrieven en andere informatie, zoals aanbiedingen, enquêtes, etc. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat ASN Autoschade Zijdepark Bergambacht zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de eerder beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

De geautomatiseerde en administratieve verwerking van het schadeproces en de financiële afhandeling hiervan
ICT
Klanttevredenheidsmetingen
Vervangend vervoer
Acquisitie en nieuwsbrieven
Met derde partijen voor bovenstaande diensten hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborg.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

ASN Autoschade Zijdepark Bergambacht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De maximale bewaartermijn is zeven (7) jaar

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

– ASN Autoschade Zijdepark Bergambacht heeft een systeem van gecontroleerde persoonsgebonden toegang tot informatie.

– Originele (hardcopy) documenten worden bewaard in afgesloten kasten.

Inzage, correctie en verzet

U kunt schriftelijk een overzicht vragen van de persoonsgegevens die door ASN Autoschade Zijdepark Bergambacht zijn verwerkt. ASN Autoschade Zijdepark Bergambacht kan hiervoor een vergoeding vragen. Indien er onjuistheden in het overzicht staan, kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen, aan te vullen, aan te passen of af te schermen. Voorts kunt u schriftelijk aangeven geen (commerciële) informatie meer te willen ontvangen over producten en diensten van ASN Autoschade Zijdepark Bergambacht (Smederijstraat 9, 2861 GP Bergambacht, e-mail: lspek@asnmail.nl). ASN Autoschade Zijdepark Bergambacht zal een dergelijk verzoek altijd honoreren. Ten aanzien van overig gebruik van persoonsgegevens door ASN Autoschade Zijdepark Bergambacht, kunt u ASN Autoschade Zijdepark Bergambacht verzoeken dit gebruik c.q. deze verwerking te staken.

Wijzigingen

ASN Autoschade Zijdepark Bergambacht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig dit Privacy Statement.

Cookies

De website van ASN Autoschade Zijdepark Bergambacht gebruikt cookies om de genoemde websites goed te laten functioneren en de informatievoorziening te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand. Deze wordt door ASN Autoschade Zijdepark Bergambacht of een door hem ingeschakelde derde partij op de harde schijf van uw computer geplaatst wanneer u onze website bezoekt.

De belangrijkste functies van cookies zijn om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden en te herkennen hoe bezoekers de website gebruiken, waarmee we onze dienstverlening aan u willen verbeteren.

Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd wanneer de browser afgesloten wordt. Andere cookies, zoals die voor de inloggegevens, blijven net zolang op uw computer staan tot u ze handmatig verwijderd.

Cookies uitschakelen of weigeren
Via de instellingen van de webbrowser kunt u cookies beheren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser of bekijk het stappenplan van de Consumentenbond om cookies te verwijderen.

Soorten cookies

Deze website maakt gebruik van twee soorten cookies: functionele cookies en tracking cookies. Functionele cookies zorgen er voor dat de website goed werkt. Ze onthouden bijvoorbeeld dat u al bent ingelogd en voor welke nieuwsbrieven u zich hebt aangemeld. Tracking cookies verzamelen anonieme informatie over het functioneren van de website en het gedrag van bezoekers op de website. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren.

Google analytics

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Google Analytics wordt gebruikt om bij te houden, en rapportages te krijgen over, hoe bezoekers de website gebruiken. Daarmee wordt de website verbeterd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier heeft ASN Autoschade Zijdepark Bergambacht geen invloed op.

Om uw privacy te waarborgen is met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Tevens is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres en ook is de functie ‘gegevens delen’uitgezet. Verder wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont. Voor het opslaan, verwerken en beschermen van uw persoonlijke informatie en privacy stelt Google zich te houden aan de standaarden van het verdrag ‘EU-US Privacy Shield’.

Facebook pixel

Deze website bevat tevens een facebook pixel om verkeer vanuit dit sociale medium te analyseren op gebruikersgedrag.

Video

Op de genoemde websites worden videos geplaatst van de Google-dienst YouTube en Vimeo. Hierdoor kunnen cookies van deze bedrijven via deze functie op uw computer worden geplaatst als onderdeel van de videodienst. Zowel Vimeo als Google geven aan dat deze cookies voor de statistieken worden gebruikt om gebruikerservaringen te verbeteren en fraude te voorkomen. Voor meer informatie verwijst ik u naar de privacyverklaringen van YouTube en Vimeo.

 


 

 

 


 
 

 

Contactgegevens
Smederijstraat 9
2861 GP Bergambacht
T 0180 68 2263
F 0180 68 1215
zijdeparkbergambacht@asnmail.nl

Plan direct uw route